Overvåkning av utendørs parkering krever mye tid og ressurser. Uten om manuell kontroll, finnes det per dags dato ingen pålitelig løsninger som ikke krever registreringsnummer eller oblater. Dette er noe vi i Vis-Tek vil gjøre noe med. Vi vil gir parkeringskontrollselskap verktøy for mer effektiv og kostnadsbesparende kontroll av sine områder.

Vis-Tek har spesialisert seg på software for objektgjenkjenning og sensorisk utvikling til parkeringsplasser. Med dette tilbyr de best mulig data på enklest mulig vis. Løsningen skaper effektiv  kontroll og oversikt, uten store inngrep på offentlige områder, eller setter krav om elektrisk parkeringsoblat hos brukerne. Den fleksible data innhentingen av parkeringsområder egner seg også bra for å informere bilister om ledige plasser, data til eiendomsforvaltere og andre smartby applikasjoner.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM EFFEKTIV
KONTROLL ELLER SMARTBY APPLIKASJONER