VIS-TEK

Varslingstjeneste for effektiv parkeringskontroll

Overvåkning av utendørs parkering krever mye tid og ressurser. Dette

resulterer i at mange områder ikke blir kontrollert nok. Uten om manuell

kontroll, finnes det per dags dato ingen pålitelig løsninger som ikke krever

registreringsnummer eller oblater. Dette er noe vi i Vis-Tek vil gjøre noe

med. Vi vil gir parkeringskontrollselskap verktøy for mer effektiv og

kostnadsbesparende kontroll av sine områder. 

Vis-Tek har spesialisert seg på software for objektgjenkjenning til

parkeringsplasser. Løsningen skaper effektiv kontroll og oversikt, uten store

inngrep på offentlige områder, eller setter krav om elektrisk parkeringsoblat

hos brukerne. Vis-Tek fullførte et vellykket pilotprosjekt med Trondheim

kommune våren 2019, og er med i et videre samarbeid. Teamet stiller med

spisskompetanse fra NTNU innen datasyn og bruker denne teknologien til å

skape verdi for kunden.

KONTAKT OSS